sobota, 3 grudnia 2016

Najciekawsze prace wykonane w technice kolaży wydrukowaliśmy, zalaminowaliśmy i umieściliśmy na tablicy Samorządu Uczniowskiego takie małe przypomnienie co już było. A na tablicy w przedsionku szkoły zawiesiliśmy prace wykonane przez naszych młodszych kolegów z klas trzecich- reklamujące naszą szkołę.